Vrijwilligerscoördinator

klik hier om deze pagina te printen

Onze Vrijwilligersco-ordinator

Sinds 1 oktober 2008 huurt de Nederlandse Klinefelter Vereniging een beroepskracht in als Vrijwilligerscoördinator. Met deze hulp wordt het vrijwilligersbeleid vormgegeven en is de vereniging in staat om haar vrijwilligers goede ondersteuning te bieden.

Vrijwilligers nemen een belangrijke plaats in bij de vereniging. Zonder hen zal de vereniging haar activiteiten niet kunnen uitvoeren. Door de inzet van onze vrijwilligers zijn wij in staat om de jongens en mannen met het Klinefeltersyndroom, hun ouders en partners zo optimaal mogelijk van dienst te zijn en de zorg voor hen te verbeteren.

Onze vrijwilligers zetten zich actief in voor de volgende kernactiviteiten:

Lotgenotencontact
Een belangrijke kernactiviteit is het organiseren van regionale en landelijke lotgenotenbijeenkomsten. Het lotgenotencontact is een belangrijk hulpmiddel voor onze doelgroepen. Men vindt hier herkenning en erkenning. Praten met lotgenoten helpt goed bij het leren omgaan met de aandoening. Het uitwisselen van ervaringen helpt ook bij het vinden van de juiste zorg. De gesprekken worden geleid door een gespreksgroepleider (vrijwilliger). Daarnaast worden regelmatig deskundigen uitgenodigd om lezingen te geven op contactbijeenkomsten.

Binnen de werkgroep Lotgenotencontact zijn ook vrijwilligers actief met specifieke taken als Lotgenotencontact via telefoon, e-mail en het forum.

Ondersteuning vrijwilligers

Onze vrijwilligers zetten zich actief in om de activiteiten en doelstellingen van de vereniging uit te voeren. Daarbij krijgen zij professionele ondersteuning van de Vrijwilligerscoördinator.
Dat kan zijn in de vorm van een gesprek, trainingen en cursussen.

Werving vrijwilligers

Onze Vrijwilligerscoördinator wordt ook ingezet voor de werving van vrijwilligers en zorgt voor de eerste kennismaking en gesprekken met geïnteresseerden.

Beleidsnotitie Vrijwillige Inzet / Nieuwe vrijwilligers

De Nederlandse Klinefelter Vereniging heeft in de ‘Beleidsnotitie Vrijwillige Inzet’ omschreven wat de vereniging van de vrijwilligers verwacht en wat de vrijwilliger van de vereniging kan verwachten. De vereniging vindt het belangrijk dat er heldere en duidelijke afspraken worden gemaakt, maar ook dat er ruimte is voor ideeën en inbreng van de vrijwilligers. Nieuwe vrijwilligers krijgen een exemplaar van de beleidsnotitie. Hierin staat ook omschreven hoe een nieuwe vrijwilliger ingewerkt zal worden.

Interesse?

Heb je interesse om je als vrijwilliger voor de vereniging in te zetten, of ben je nieuwsgierig geworden, dan kun je contact opnemen met onze Vrijwilligerscoördinator.
Iedereen is in principe welkom. Je hoeft (nog) geen lid of donateur van de vereniging te zijn. Ook hoef je niet tot onze doelgroep te behoren (voor bepaalde taken zal dat wel een vereiste zijn).

Contact met onze Vrijwilligerscoördinator

Je kunt altijd vrijblijvend contact opnemen.
Naam: Paula van Walsum
E-mail
Telefoon: 06 4992 5062

(Vermeld bij het contact de ‘Nederlandse Klinefelter Vereniging’ of ‘NKV’.
De vrijwilligerscoördinator werkt namelijk ook voor andere organisaties)


Lid wordenBoek Extra XY van Hellen Kooijman