Training & Cursussen

klik hier om deze pagina te printen

Training & Cursussen voor vrijwilligers

De Nederlandse Klinefelter Vereniging hecht grote waarde aan de inzet van iedereen die de keuze maakt zich als vrijwilliger aan de vereniging te verbinden.

Vrijwilligers nemen binnen de vereniging een belangrijke plaats in. Alleen met hun inzet kan de vereniging haar doelstellingen realiseren en is het mogelijk mensen met Klinefelter Syndroom en hun betrokkenen zo optimaal mogelijk van dienst te zijn.

De uitvoerende taken van de vrijwilligers zijn divers. Naast het hebben van competenties vraagt het ook om inzet en de inspanning om de eigen deskundigheid te bevorderen.

De NKV bied haar vrijwilligers daarvoor gratis training en cursussen.

Lid wordenBoek Extra XY van Hellen Kooijman