Voor leden - klachtenregeling

klik hier om deze pagina te printen

Interne klachtenregeling voor NKVleden

De Nederlandse Klinefelter Vereniging (NKV) biedt graag kwalitatief goede dienstverlening. Het kan echter wel eens anders lopen dan verwacht. In dat geval horen we graag van je.

We proberen te leren van onze fouten door te luisteren naar klachten. Soms is een goed gesprek voldoende om je onvrede weg te nemen. Indien dat niet afdoende is, hebben wij een klachtenprocedure, zodat je de kans hebt jouw klacht breder in de organisatie kenbaar te maken.

Als je een klacht hebt, handel dan als volgt:
  1. Probeer met argumenten jouw klacht te bespreken met diegene die bij de klacht betrokken is. Wellicht komen jullie er samen op een goede manier uit. 
  2. Als dit niet lukt, dan kun je jouw klacht per e-mail richten aan  of per post aan Secretariaat NKV. Stationsstraat 79 G, 3811 MH Amersfoort


Elke klacht wordt geregistreerd. De volgende gegevens worden genoteerd:

• De datum waarop de klacht binnenkomt
• Op welke manier komt de klacht binnen (brief of e-mail).
• Naam, adres, huisnummer, postcode, plaats en telefoonnummer melder.
• Is indiener NKV lid/donateur/vrijwilliger.
• Type klacht.
• Omschrijving van de actie die de NKV onderneemt naar aanleiding van de klacht.
• Naam van de medewerker die de klacht behandelt.
• Datum waarop de klacht is afgehandeld.

Een klacht wordt zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 45 dagen beantwoord. Mocht dit niet te verwezenlijken zijn dan wordt de melder hierover bericht en wordt afgesproken op welke termijn de klacht wordt afgehandeld.
Alle klachten worden geregistreerd op een klachtenformulier en verzameld in een klachtenmap. De binnengekomen klachten worden door de NKV gebruikt om de kwaliteit van de dienstverlening van de NKV te verbeteren.

Als de klachtenprocedure is afgerond, maar de melder desondanks ontevreden is over de wijze waarop de NKV de klacht heeft behandeld, dan kan hij/zij schriftelijk bij De klachtencommissie NKV in beroep gaan.
Nadere informatie over de procedure is te verkrijgen bij


Lid wordenBoek Extra XY van Hellen Kooijman